Del 4: Komposisjon


Hva er egentlig komposisjon?

Komposisjon er den ordningen eller plasseringen av bildets elementer som fotografen gjør for å formidle noe med et bilde. De fleste kjenner komposisjon fra musikken, der man setter sammen byggesteiner i form av noter til en helhet. Når vi snakker om fotografering er det visse byggesteiner og harmoniregler vi ønsker å mestre. Gjennom kunnskap i bildekomposisjon kan du lære å uttrykke meninger, stemning og følelser.

Bildeoppmerksomhet

Hva er det egentlig i bildet som tiltrekker seg oppmerksomheten til seeren? Hvordan kan du som fotograf lede blikket til seerne dit du vil?

  1. 1: Store flater tiltrekker mer oppmerksomhet enn små flater
  2. 2: Lyse flater/objekter tiltrekker mer oppmerksomhet enn mørke flater/objekter
  3. 3: Skarpe elementer (elementer som er i fokus) tiltrekker mer oppmerksomhet enn elementer som er uskarpe (ikke i fokus)
  4. 4: Flater med skarpe, fyldige farger tiltrekker mer oppmerksomhet enn flater med duse/umettede farger
  5. 5: Generelt tiltrekker mennesker mye oppmerksomhet i forhold til andre objekter

Balanse i bildet

Et bilde kan “vippe” for mye til en side om du ikke tenker gjennom hvor du plasserer elementene. Ubalanse kan motvirkes ved f.eks at motivet har blikkretning mot midten av bildet. En komposisjon med balanse kan virke kjedelig, men det er harmonisk og kan tiltrekke oppmerksomhet. Det å sette et stort objekt opp mot et lite objekt kan skape en spennende og balansert komposisjon med god dybde.

Format

Formatet du velger har også betydning for hvordan seere oppfatter bildet.

Et kvadratisk bilde med fire like lange sider regnes som nøytralt. Et stående retangulært bilde oppfattes som urolig og litt mer aktivt. Mens et liggende rektangel er stødig og gir ro og balanse.

Linjeføring i bildet

Markerte linjer som krysser bildeflaten har en stor betydning for hvordan seeren leser bildet. De tre vanligste typer linjer er horsiontale, vertikale og diagonale.

1: Horisontal 

Her bryter det lille vertikale fyret den horisontale linjen.

Den horisontale linjen er en av de vanligste linjeføringene i bildet til folk flest, mest fordi horisonten er naturlig horisontal. Horisonten er både rolig og harmonisk og gir stabilitet. Men her er det viktig å plassere horisonten rett, en horisont som er blitt plassert midt i bildet er kjedelig og man får en uheldig to-deling av bildet. Som oftest vil et bilde fungere bedre dersom horisonten plasseres vekk fra sentrum av bildet, gjerne i linjene til det gyldne snitt slik at bildet blir delt i tre.

Det kan være lurt å få med en vertikal som bryter den horisontale linjen, slik at øynene til seeren ikke “glir ut” av bildet. En vertikal som bryter en horisontal linje blir et blikkfang og skaper et interessepunkt.

2: Vertikal

En vertikal linje øker den visuelle kontrasten i et bilde og skaper blikkfang. Loddrette linjer fungerer ofte som “stoppere” for øynene, slik at de ikke blir vandrende frem og tilbake langs en horisontal linje. Det er ofte naturlig å legge interessepunktet i bildet til en vertikal, og ingenting er en mer natulig vertikal enn et menneske. Trær og lignende fungerer også bra.

3: Diagonal

En diagonal deler bildeflaten på en grei måte, og om den brukes riktig kan den skape interessante bilder. En diagonal gir en kraftig retning i bildet, men bør brytes av en vertikal eller horisontal for at ikke blikket til seeren skal gli ut. Det er viktig å tenke på hvilken vei diagonalen går og hvilken påvirkning det har på bildet.

Her er surferen plassert i venstre hjørne av bilder, han er på vei ut mot bølgene. Det er godt med luft foran han. I tillegg er han plassert i deg gylne snitt for å øke oppmerksomheten.

Objektet du tar bilde av må ha “luft” i bevegelsesretningen eller den retningen objektet vender. For eksempel, dersom det går en person mot høyre er det naturlig å ha mye “luft” til høyre for denne personen.

Leseretning

Vanligvis leser vi et bilde på samme måte som vi leser tekst, fra venstre mot høyre. Dette kan du bruke for å gi et inntrykk av hvor en person er på vei. Bevegelser fra venstre mot høyre oppfattes som “på vei bort”, mens bevegelser fra høyre mot venstre oppfattes som “på vei hjem”.

Innramming

Du kan bruke forgrunnen som en ramme rundt motivet ditt. Det kan være greiner eller trær, et vindu o.l. Du oppnår da å samle oppmerksomhet rundt hovedmotivet, i tillegg til at du får en forsterket dybdevirkning.

Det gylne snitt

Du kan plassere objekter du ønsker å gi spesiell oppmerksomhet i skjæringspunktene til det gyldne snitt. Du finner enkelt det gylne snitt ved å tredele bildet.

Generelle tips:

  • Bildet skal fortelle en historie, gi et budskap til seeren.
  • Ofte kan bilder bli rotete fordi det inneholder mange elementer. Ikke ta med elementer som ikke er nødvendige.
  • Se hele tiden etter linjer.
  • Alle elementene og virkemidlene skal fremheve meningen med bildet.
  • Unngå store og tomme flater i bildet, spesielt i midten og nederst. Ikke del bildeflaten opp i to omtrent like store deler.

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *