Må jeg betale skatt på hobbyinntekt?


Om du selger hele frimerkesamlingen din for flere millioner, kan du med god samvittighet putte pengene rett i lomma. Men om du har en jevn ekstrainntekt på bildesalg kan du fort måtte regne med litt skatt. Loven sier at hobbyvirksomhet ikke er skattepliktig, men hva som defineres som hobby er opp til ligningsmyndighetene. Retningslinjene er lite presise, og mange ligningskontor kan ende opp med å vurdere like tilfeller ulikt — slik kan noen måtte betale skatt der andre slipper.

Hvordan vurderes det?

For at hobbyen din skal bli behandlet som nettopp det av skattemyndighetene, må den være av en slik karakter at den ikke er egnet til å gi overskudd over tid. Det vil si at dersom du er hobbyfotograf og gjør gode penger på bildene dine ett år, men går i underskudd grunnet kjøp av utstyr andre år, kan virksomheten din etter skjønn gjerne få null skatt alle årene. Går derimot hobbyvirksomheten din i pluss år etter år, kan du fort bli pålagt skatt på overskuddet. Det er ditt lokale ligningskontor som avgjør saken.

Hvorfor innføres ikke hobbyskatt?

Om all hobbyvirksomhet skulle vært skattebelagt, ville alle skattebetalere ha rett til skattefradrag for utgifter knyttet til hobbyen. Siden de fleste hobbyvirksomheter går med underskudd, ville en slik ordning bli en utgiftspost for staten, og dermed uaktuell.

I enkelte særtilfeller gjelder andre regler for skatt på småjobber og hobbyinntekter. Opplysninger kan finnes på Skatteetatens nettsider:

Skattefrie småjobber

Skatt på blogginntekter

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *