Øk dynamikken med HDR

Hva er HDR?

HDR står for “High Dynamic Range”, en teknikk der flere forskjellige eksponeringer av det samme motivet settes sammen til ett bilde. Med denne teknikken oppnår du flere detaljer i bildet enn med én enkelt eksponering. Ved hjelp av forskjellige eksponeringer vil du klare å gjengi detaljer både i mørke og lyse områder mye bedre enn ved én enkelt eksponering. Du trenger minst to forskjellige eksponeringer for å benytte deg av denne teknikken, men generelt blir resultatet bedre jo flere eksponeringer du tar.

Som regel er det best å ta tre bilder (EV-1, EV 0, EV+1) eller fem bilder (EV-2, EV-1, EV 0, EV+1, EV+2), avhengig av hvor mange detaljer du ønsker.

Hvordan ta bildene

Når du skal ta flere bilder av det samme motivet er det viktig å bruke et stativ — eventuelt legge kameraet på en flate — slik at det ikke beveger seg. Det er også viktig at motivet ditt ikke rører seg. Dersom det er bevegelse i motivet eller i kameraet, vil områder som ikke overlapper bli uskarpe eller gjennomsiktige.

Bruk samme blenderåpning på alle bildene for å unngå at fokusområdet endrer seg (Sett kameraets blenderprioritet til “Av” for Canon, eller “A” for Nikon). Fokuser gjerne en gang og slå av autofokus slik at fokuspunktet ikke endrer seg. ISO-verdien skal også være den samme. For å variere eksponeringene endrer du lukkerhastigheten.

Når bildene er tatt og du har overført de til PC-en din bør du sjekke at hvitbalanse og fargetemperatur er lik på alle eksponeringene. Dette er ikke noe du absolutt må gjøre, men det anbefales for et best mulig resultat.

Sett bildene sammen i Photoshop

For å sette sammen bildene bruker jeg Photoshop.

1: Velg File -> Automate -> Merge to HDR Pro…

2: Velg bildene du ønsker å lage et HDR-bilde av og klikk OK.

3: Du vil nå få opp denne dialogboksen. Her kan du velge forskjellige presets (forhåndsinnstilte verdier), eller du kan øke og senke de forskjellige verdiene selv. Når du er fornøyd, trykker du OK.

4: Photoshop har nå laget et HDR-bilde for deg.

 

Sluttresultatet

Du kan få mange forskjellige resultat alt etter hvilke spaker du drar i. Når du bruker HDR til stockbilder er det imidlertid viktig å ikke overdrive, for det skal ikke så mye til før bildet ser overnaturlig ut. Av erfaring vet jeg at det er gøy å overdrive HDR-bilder.

Venstresiden av bildet under er HDR, mens høyresiden er et vanlig bilde. Det er lett å se hvor mye mer detaljrikt et HDR-bilde er.

 

Photoshop: Skarpere bilder

Selv om du har truffet med fokus på bildet, kan det være hensiktsmessig å legge til ekstra skarphet når du etterbehandler bildet. Spesielt innenfor microstock er det et smart grep fordi det kan øke kvaliteten til bildet, noe som settes pris på av både kjøpere og de som skal godkjenne bildene dine.

I Photoshop finnes det flere måter å gjøre bildere skarpere på, og fremgangsmåten avhenger av bildet ditt. Ønsker du å legge til skarphet på et helt vanlig bilde som kommer rett fra kameraet, er Unsharp Mask-filteret det beste valget. Har du tatt et HDR-bilde (High Dynamic Range — et bilde satt sammen av to eller flere bilder) som du ønsker å skarpe opp, gir High Pass-filteret best resultat.

Fremgangsmåte

Åpne bildet ditt i Photoshop og lag en kopi av bildet (merk layeret og trykk CTRL + J (⌘ + J for Mac) eller høyreklikk og velg “Duplicate layer”).

Velg Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask.

Sett Amount til 120, Radius til 1 og Threshold til 3. Du kan øke/senke disse verdiene for større/mindre effekt.

Trykk så på OK, og bildet ditt er blitt skarpere.

Venstresiden på bildet under er skarpet opp, mens høyresiden er original. Unsharp Mask gir en veldig naturlig oppskarping dersom du ikke drar verdiene for høyt.

Skarpere HDR-bilder

Ved hjelp av High Pass-filteret kan du enkelt legge til skarphet på HDR-bildene dine.

Åpne bildet ditt i Photoshop og lag en kopi av bildet (merk layeret og trykk CTRL + J (⌘ + J for Mac) eller høyreklikk og velg “Duplicate layer”).

Velg Filter -> Other -> High Pass. High Pass er et kraftig verktøy som blant annet brukes til å gjøre bilder skarpere.

Senk radien ved å dra pilen mot venstre til du såvidt ser konturene i bildet.

Til slutt endrer du “Opacity Mode” til “Overlay” eller “Linear Light”. I noen tilfeller kan “Soft Overlay” også fungere.

Venstresiden av dette bildet er skarpet opp med High Pass-filteret, mens høyresiden er original.

Lykke til!

Rett opp skjeve bilder

Når du tar bilder er det ikke alltid like enkelt å holde kameraet helt vannrett, noe som kan føre til at horisonten blir liggende skjevt i bildet. Dette er noe av det første folk legger merke til når de ser på bildet ditt, og det skal ganske lite til før det for eksempel virker som om vannet “renner” ut av bildet eller at noen objekter “triller” ut. Dette teller svært negativt på bildets helhetsinntrykk.

Denne feilen er heldigvis enkel å rette uansett hvilket etterbehandlingsprogram du bruker.

Photoshop:

 


1: Åpne bildet ditt i Photoshop. Velg så verktøyet “Ruler”.
.
.
.
.
.

.
.
2:Dra en linje der bildet egentlig skulle ligget vannrett (vanligvis langs horisonten).
.
.

3:Trykk på “Straighten Image” for å rette opp bildet.
.

 

Lightroom:

1: Åpne bildet og gå til “Develop”-modulen. Velg deretter “Crop Overlay” (du kan også trykke “R” på tastaturet).

 

2: Trykk på vateret og dra en linje der bildet egentlig skulle ligget vannrett (vanligvis langs horisonten).

 

3: Trykk “Done” nede til høyre under bildet, eller “Enter” på tastaturet. Bildet er nå rettet opp.

 

Fotografér vannrett

Som vi har sett er det ikke vanskelig å rette opp skjeve bilder, men det er unødvendig å bruke tid på det. I tillegg mister du litt av kantene i bildet når det må roteres på denne måten. Prøv derfor å unngå skjevheter allerede på fotograferingsstadiet ved alltid å sørge for at horisonten ligger vannrett i bildet før du trykker utløseren helt ned.

Photoshop: Layers

Layers i Photoshop brukes til å dele bildet opp i ulike lag, som man så kan jobbe med individuelt. Da kan du enkelt foreta endringer på en del av bildet uten at noen av de andre delene blir påvirket.

Som en analogi til de ulike lagene som bygger opp bildet ovenfor, kan du se for deg at du har en bunke med fem gjennomsiktige ark. På det ene arket har du en tekst, du har to ark med skyer, ett ark med en sol og ett ark som er helt lyseblått. Bildet kan da settes sammen ved å legge disse arkene oppå hverandre i en bestemt rekkefølge.

Det finnes praktisk talt ingen grense for hvor mange layers du kan ha i Photoshop.

Behandle kun deler av bildet

Det geniale med layers er at du kan justere enkelte deler av bildet helt uavhengig av resten av bildet. Dersom vi går tilbake til bunken med transparente ark kan det for eksempel tenkes at du var ikke helt fornøyd med solen, og du ønsker å gjøre små forbedringer på den. Da tar du arket ut fra bunken, gjør de nødvendige endringene og legger arket tilbake i bunken. Nå har solen blitt bedre uten at endringene du har gjort samtidig har påvirket andre elementer i bildet.

Flytting av objekter

Kanskje bildet hadde blitt bedre dersom solen var over skyen, og ikke halvveis gjemt bak? Ikke noe problem. Vi drar enkelt layeret med solen med oss oppover og slipper det over layeret med skyen.

Det layeret som ligger øverst i listen vil alltid være fullt synlig, mens de som ligger lengre nedover kan bli helt eller delvis dekket av layerne som ligger over dem.

Prøv selv

Når du skal lære å sykle hjelper det lite å sitte inne og lese mange bøker som omhandler diverse sykkelteknikker. Du er nødt til å komme deg ut og prøve en sykkel. Det er litt det samme med Photoshop. Bare å lese om etterbehandling i Photoshop er ikke nok — du må prøve selv slik at du er sikker på at du forstår hvordan ting fungerer og henger sammen. Lag gjerne et bilde med noen få elementer i forskjellige layers, og flytt dem opp og ned for å se hvordan det påvirker bildet.

Photoshops verktøypanel

Photoshop tilbyr en rekke avanserte verktøy, og derfor kan det være vanskelig å vite hvilke verktøy som er best egnet til et bestemt formål, samt hvor på verktøypanelet man finner det. Verktøypanelet er delt opp i fire forskjellige kategorier. Siden flertallet bruker en engelskspråklig utgave av Photoshop har jeg her i hovedsak brukt de engelske navnene på verktøyene.

Dersom verktøysikonet har en liten pil nederst i høyre hjørne, betyr det at det finnes flere ulike verktøy i en gruppe under denne. Hold venstre museknapp nede over verktøyet til de andre alternativene kommer opp, flytt musepekeren til det verktøyet du ønsker å bruke og slipp museknappen.

Her kommer en kjapp introduksjon til hvert verktøy samt en beskrivelse av hva de gjør.

Utvalgsverktøy

Marquee Tools brukes for å velge utsnitt med geometriske former (rektangler, kvadrater og ellipser).

Move Tool blir brukt til å flytte rundt på markeringer, objekter og layers.

Det er tre forskjellige Lasso Tools. Lasso Tool lar deg holde inne venstre museknapp og markere et utsnitt på frihånd. Polygonal Lasso Tool lager en mangekantet markering basert på punkter du selv velger. Magnetic Lasso Tool skisserer automatisk en markering ut ifra kantene på et objekt.

Magic Wand Tool velger ut et ensfarget område (som for eksempel det innerste røde hjertet).

Crop Tool lar deg kutte vekk deler av bildet du ikke ønsker å ha med. Det kan sammenlignes med å klippe et ark med en saks.

Etterbehandlingsverktøy

Det er flere forskjellige Healing Tools som  for eksempel reparerer urenheter i hud eller fjerner røde øyne. Du kan også ta bort enkelte elementer i bilder.

Med Clone Stamp Tool kan du velge et punkt på bildet og klone det til et annet sted på bildet.

Eraser Tool brukes til å viske ut deler av et bilde, en markering eller et layer.

Sharpen Tool brukes til å gjøre deler av et bilde skarpere, mens Blur Tool gjør bildet mindre skarpt. Smudge Tool kan sammenlignes med fingermaling — det “drar” elementene i bildet utover.

Dersom det er deler av et bilde du ønsker å gjøre lysere er Dodge Tool perfekt, mens Burn Tool gjør det mørkere. Sponge Tool brukes for å tilføre eller fjerne farge fra bildet.

Maleverktøy

Brush og Pencil blir brukt for å male på bildet. På nettet finnes det utallige forskjellige “brushes” du kan laste ned for å oppnå ulike effekter.

Fill Tool  blir brukt til å fylle et layer eller en markering med en farge eller en gradient (en fargeovergang, f.eks. fra lyst til mørkt).

Vektortegning og tekst

Type Tool brukes til å skrive en tekst på bildet. Du kan skrive både vertikalt og horisontalt, og du kan selvsagt velge mellom alle skrifttypene du har installert på PC-en din.

Pen Tool lager enkle former som kan brukes som vektorobjekter, som kan skaleres til alle størrelser uten informasjonstap.

Custom Shapes er vektorobjekter som kan blir skapt av en rekke ferdigmoduler.

Forgrunns- og bakgrunnsfarge

Forgrunnsfargen bestemmer blant annet fargen du maler med (brush), fargen på tekst du skriver, og fyllfargen til ulike objekter. Den gjør det enkelt å se hvilken farge du benytter i øyeblikket, og du kan enkelt bytte mellom to farger med et museklikk. Du kan også trykke X på tastaturet for å veksle mellom de to fargene.