Photoshop: Layers


Layers i Photoshop brukes til å dele bildet opp i ulike lag, som man så kan jobbe med individuelt. Da kan du enkelt foreta endringer på en del av bildet uten at noen av de andre delene blir påvirket.

Som en analogi til de ulike lagene som bygger opp bildet ovenfor, kan du se for deg at du har en bunke med fem gjennomsiktige ark. På det ene arket har du en tekst, du har to ark med skyer, ett ark med en sol og ett ark som er helt lyseblått. Bildet kan da settes sammen ved å legge disse arkene oppå hverandre i en bestemt rekkefølge.

Det finnes praktisk talt ingen grense for hvor mange layers du kan ha i Photoshop.

Behandle kun deler av bildet

Det geniale med layers er at du kan justere enkelte deler av bildet helt uavhengig av resten av bildet. Dersom vi går tilbake til bunken med transparente ark kan det for eksempel tenkes at du var ikke helt fornøyd med solen, og du ønsker å gjøre små forbedringer på den. Da tar du arket ut fra bunken, gjør de nødvendige endringene og legger arket tilbake i bunken. Nå har solen blitt bedre uten at endringene du har gjort samtidig har påvirket andre elementer i bildet.

Flytting av objekter

Kanskje bildet hadde blitt bedre dersom solen var over skyen, og ikke halvveis gjemt bak? Ikke noe problem. Vi drar enkelt layeret med solen med oss oppover og slipper det over layeret med skyen.

Det layeret som ligger øverst i listen vil alltid være fullt synlig, mens de som ligger lengre nedover kan bli helt eller delvis dekket av layerne som ligger over dem.

Prøv selv

Når du skal lære å sykle hjelper det lite å sitte inne og lese mange bøker som omhandler diverse sykkelteknikker. Du er nødt til å komme deg ut og prøve en sykkel. Det er litt det samme med Photoshop. Bare å lese om etterbehandling i Photoshop er ikke nok — du må prøve selv slik at du er sikker på at du forstår hvordan ting fungerer og henger sammen. Lag gjerne et bilde med noen få elementer i forskjellige layers, og flytt dem opp og ned for å se hvordan det påvirker bildet.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *