Komposisjon del 1: Bildets elementer


Hva menes egentlig med komposisjon?

Komposisjon vil si hvordan fotografen plasserer eller ordner bildets elementer for å formidle et bestemt budskap. De fleste kjenner igjen uttrykket komposisjon fra musikken, hvor notene utgjør byggesteiner som settes sammen til en helhet. Når vi snakker om fotografering er det også visse byggesteiner og harmoniregler vi ønsker å mestre. Gjennom kunnskap om bildekomposisjon kan du lære å uttrykke ulike meninger, stemninger og følelser.

Bildeoppmerksomhet

Hva er det egentlig i et bilde som tiltrekker seg tilskuerens oppmerksomhet? Hvordan kan du som fotograf lede blikket til seerne dit du vil?

Noen hovedmomenter:

  1. Store flater tiltrekker mer oppmerksomhet enn små flater
  2. Lyse flater/objekter tiltrekker mer oppmerksomhet enn mørke flater/objekter
  3. Skarpe elementer (elementer som er i fokus) tiltrekker mer oppmerksomhet enn elementer som er uskarpe (ikke i fokus)
  4. Flater med skarpe og fyldige farger tiltrekker mer oppmerksomhet enn flater med duse/umettede farger
  5. Generelt tiltrekker mennesker mye oppmerksomhet sammenlignet med andre objekter

Bildets elementer

Et bilde består i all hovedsak av grunnelementer som går igjen i de fleste bilder.

  • Kontur: Skillelinjen mellom flater og elementer i et bilde med ulike farger kalles konturlinjer. I et bilde er konturen veldig tydelig i skillet mellom en helt sort flate og en helt hvit flate. Kontur viser og fremhever former.
  • Tone: Et bilde kan bestå av ulike gråtoner, alt fra helt sort til helt hvitt. Tonene bidrar blant annet til å gi en illusjon av dybde.
  • Farger: Farger er kanskje bildets sterkeste følelsesmessige element. Sterke og intense farger tiltrekker seg oppmerksomhet. Kalde farger kan skape et trist bilde og oppfattes som fjerne farger, mens varme farger gir et gladere bilde og oppfattes som nære farger.

Balanse i bildet

Et bilde kan “vippe” for mye til en av sidene om du ikke tenker gjennom hvor du plasserer elementene. Ubalanse kan motvirkes f.eks. ved å gi motivet blikkretning mot midten av bildet. En komposisjon med balanse kan virke kjedelig, men det er harmonisk og tiltrekker oppmerksomhet. Det å sette et stort objekt opp mot et lite objekt kan skape en spennende og balansert komposisjon med god dybde.

Format

Formatet du velger har betydning for hvordan seerne oppfatter bildet. Et kvadratisk bilde med fire like lange sider oppleves som nøytralt, et stående retangulært bilde oppfattes som urolig og litt mer aktivt, og et liggende rektangel virker stødig og gir ro og balanse.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *